APTF VIZAG: Online Teacher Training Courses,Course I, Subject : English, Day 10 : 16 05 2021

Online Teacher Training Courses,Course I, Subject : English, Day 10 : 16 05 2021

దీక్ష ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా లైవ్ వీడియో కార్యక్రమం(16-5-21)క్రింద లింక్ ని క్లిక్ చేసి దీక్ష యాప్ లో ఓపెన్ చేసి చూడగలరు. 

Live class Time:  3:00 pm to 4:00 pm 

Topic : Transaction of Textbook, Teaching strategies, Lesson plan

DIKSHA app live link

https://diksha.gov.in/play/content/do_31327997087503155214535

Dial code of the Course : M7Y9T3

You tube live link

https://youtu.be/lmHw4S3AkZMNo comments:

Post a Comment

Featured post

D.EL.Ed 1st Year SPOT Results- 2022 (2018-20 Batch)