APTF VIZAG: CPD ONLINE TRAINING FOR TEACHERS ON DIKSHA PLATFORM Day 11 : 17.05.2021

CPD ONLINE TRAINING FOR TEACHERS ON DIKSHA PLATFORM Day 11 : 17.05.2021

దీక్ష ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా లైవ్ వీడియో కార్యక్రమం(17-5-21)క్రింద లింక్ ని క్లిక్ చేసి దీక్ష యాప్ లో ఓపెన్ చేసి చూడగలరు.

Live class : 3:00 pm to 4:00 pm 

Topic : Workbook Teaching Strategies 

DIKSHA app live link https://diksha.gov.in/play/content/do_31328057685189427214734

You tube live link https://youtu.be/NdfFQHraWms1 comment:

Featured post

D.EL.Ed 1st Year SPOT Results- 2022 (2018-20 Batch)