Click on the Link given in the Below poster and start the NISHTHA training Directly in DIKSHA app

అక్టోబర్ 16 నుండి 20 వరకు జరిగే నిష్ట ట్రైనింగ్  మాడ్యూల్ 1 (విద్యా ప్రణాళిక మరియు సహిత తరగతుల) కు సంబంధించిన డైరెక్టు లింకు ను ఇవ్వడము జరిగింది. CLICK పైన టచ్ చేసి దీక్ష యాప్ లో ఓపెన్ చేయాలి.

Click Here To Download Poster File

No comments:

Post a comment