APTF VIZAG: Click on the Link given in the Below poster and start the NISHTHA training Directly in DIKSHA app

Click on the Link given in the Below poster and start the NISHTHA training Directly in DIKSHA app

అక్టోబర్ 16 నుండి 20 వరకు జరిగే నిష్ట ట్రైనింగ్  మాడ్యూల్ 1 (విద్యా ప్రణాళిక మరియు సహిత తరగతుల) కు సంబంధించిన డైరెక్టు లింకు ను ఇవ్వడము జరిగింది. CLICK పైన టచ్ చేసి దీక్ష యాప్ లో ఓపెన్ చేయాలి.

Click Here To Download Poster File

No comments:

Post a Comment