ABHYASA GRAND TEST ANALYSIS BY MANDAL WISE


అభ్యాస గ్రాండ్ టెస్ట్ రాసిన ఉపాధ్యాయుల యొక్క గ్రేడ్లను ఎస్సీఈఆర్టీ మండలాల వారీగా ఎంతమంది ఉపాధ్యాయులు A1, A2, B1, B2 లో ఉన్నారో లిస్ట్ ను విడుదల చేసింది.
Click Here To Download ALL MANDAL LIST IN AP

No comments:

Post a comment