31.05.2019 న జరిగే APLPCET-2019 HALLTICKETS DOWNLOAD

31.05.2019 న జరిగే LPCET-2019 కు హాల్ టికెట్స్ వెబ్సైట్ లో అందుబాటులో వున్నవి.
లాoగ్వేజ్ పoడిట్ (తెలుగు, హిందీ, ఉర్దూ) పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్ కొరకు క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయండి.
Click here to download LP CET Hall Tickets 

No comments:

Post a comment