APTF VIZAG: Holiday for all MLC election districts

Holiday for all MLC election districts

ఈ నెల 13 న ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు మినహా మిగిలిన అన్ని జిల్లాలకి సెలవు ప్రకటించిన ఎలక్షన్ కమిషన్

No comments:

Post a Comment

Featured post

SA-2 / CBA-3 Exams conducted in April 6th to 19th