APTF VIZAG: Link To Attend Online Training for Teachers on CBSC Pattern,CPD - COURSE III : E V S,Day 10 : 01 07 2021

Link To Attend Online Training for Teachers on CBSC Pattern,CPD - COURSE III : E V S,Day 10 : 01 07 2021

దీక్ష ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా లైవ్ వీడియో కార్యక్రమం క్రింద లింక్ ని క్లిక్ చేసి దీక్ష యాప్ లో ఓపెన్ చేసి వీడియో ను చూడవచ్చు. 

Live class: 3:00 pm to 4:40 pm

Topic: Teaching Learning Process and Innovative Teaching Strategies (EVS)

DIKSHA APP Live Class Link https://diksha.gov.in/play/content/do_31331260070073139214900

YouTube live link

https://youtu.be/e-AELULGocw

 Course III : E V S Enrollment link

https://diksha.gov.in/explore-course/course/do_31331072512113868812549

No comments:

Post a Comment

Featured post

SA-2 / CBA-3 Exams conducted in April 6th to 19th