APTF VIZAG: Diksha Online Teacher Training Courses Day 6 : 12.05.2021 Course I, Subject : E V S

Diksha Online Teacher Training Courses Day 6 : 12.05.2021 Course I, Subject : E V S

దీక్ష ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా లైవ్ వీడియో కార్యక్రమం క్రింద లింక్ ని క్లిక్ చేసి దీక్ష యాప్ లో ఓపెన్ చేసి చూడగలరు. 

Live Interactive online training on Course I

Topic : Transaction of Textbook, Teaching Strategies, Lesson plan,Time :  3:00 pm to 4:00 pm 

DIKSHA app live link https://diksha.gov.in/play/content/do_313277040038780928125422

You tube live link

https://youtu.be/YnVgKbjeIFwNo comments:

Post a Comment

Featured post

Learn a word a day 23.03.2024 words list for level 1 2 3 4