APTF VIZAG: NISHTHA Training Programme Portfolio 16 Link and Module 16 model Portfolio

NISHTHA Training Programme Portfolio 16 Link and Module 16 model Portfolio

నిష్ట ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా మాడ్యూల్ 16 కి సంబంధించి సబ్మిట్ చేయవలసిన పోర్ట్ పోలియో లింక్. 

Click Here To Submit Portfolio 16

నిష్ట ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా మాడ్యూల్ 16 కి సంబంధించి మోడల్ పోర్ట్ పోలియో 16 అందుబాటులో కలవు. 

Click Here To Download Model Portfolio 16

No comments:

Post a Comment

Featured post

Ap govt file affidavit in SC for conducting exams