APTF VIZAG: DEPARTMENTAL TESTS,MAY 2020 SESSION- NO.06/2020..NOTIFICATION OF REVISED KEY

DEPARTMENTAL TESTS,MAY 2020 SESSION- NO.06/2020..NOTIFICATION OF REVISED KEY

డిపార్ట్‌మెంటల్ టెస్టు మే -2020 లో జరిగిన పరీక్ష లలో  ‘కీ’ ని సవరించి విడుదల చేయడం జరిగింది. 


No comments:

Post a Comment