APTF VIZAG: NISHTHA Training Programme Portfolio Submission Link 1 To 13

NISHTHA Training Programme Portfolio Submission Link 1 To 13

NISHTHA ట్రైనింగ్ లో భాగంగా మాడ్యూల్ 1నుండి 13 వరకు పోర్టుఫోలియో సబ్మిషన్ లింక్స్ క్రింద ఇచ్చిన లింక్ లో కలవు. 

Click Here To MODULE 1 PORTFOLIO 


Click Here To MODULE 2 PORTFOLIO

 

Click Here To MODULE 3 PORTFOLIO


Click Here To MODULE 4 PORTFOLIO


Click Here To MODULE 5 PORTFOLIO


Click Here To MODULE 6 PORTFOLIO


Click Here To MODULE 7 PORTFOLIO


Click Here To MODULE 8 PORTFOLIO


Click Here To MODULE 9 PORTFOLIO


Click Here To MODULE 10 PORTFOLIO


Click Here To MODULE 11 PORTFOLIO


Click Here To MODULE 12 PORTFOLIO


Click Here To MODULE 13 PORTFOLIO

No comments:

Post a Comment