APTF VIZAG: NISHTHA ON DIKSHA LINKS FOR MODULES 7,8,9.

NISHTHA ON DIKSHA LINKS FOR MODULES 7,8,9.

నిష్ట ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా మాడ్యూల్ 7,8,9 లకు సంబంధించిన కోర్సు జాయిన్ డైరెక్టు లింకులు.క్రింది లింక్ పై క్లిక్ చేసి దీక్ష యాప్ లో ఓపెన్ చేసి కోర్సు లో జాయిన్ అవచ్చును. 

Telugu Course :

మాడ్యూలు 7 (పాఠశాల ఆధారిత మదింపు.)

Click Here To Join Course in Telugu Module 7 

మాడ్యూలు 8 (పరిసరాల విజ్ఞానం - బోధన)

Click Here To Join Course in Telugu Module 8 

మాడ్యూలు 9 (గణిత బోధన - సహిత విద్య - చట్టబద్ధ విధాన చట్రం)

Click Here To Join Course in Telugu Module 9 

English Course :

MODULE 7 (AP_School Based Assessment)

Click Here To Join Course in English  Module 7 

MODULE 8 (AP_Pedagogy of Environmental Studies )

Click Here To Join Course in English  Module 8 

MODULE 9 (AP_Pedagogy of Mathematics)

Click Here To Join Course in English  Module 9 

నిష్ట  ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా  ఇప్పటి వరకు పూర్తి చేసిన  మాడ్యూల్ 1 నుండి 7 వరకు పోర్ట్ పోలియోలు 1 నుండి 7 వరకు గూగుల్ పామ్  క్రింద ఇవ్వబడ్డవి.

https://www.aptfvizag.com/2020/11/nishtha-1-to-7.html?m=1

No comments:

Post a Comment