అమ్మ ఒడి పథకాన్ని రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలల్లో ఉన్న విద్యార్థులకు ప్రవేశపెట్టడాన్ని ,అమలుపరుస్తామని చెప్పడాన్ని మీరు సమర్ధిస్తున్నారా అనే అంశంపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయగలరు

No comments:

Post a comment