మునిసిపల్ ఉపాధ్యాయులకు సాధారణ బదిలీలకు ప్రభుత్వం పచ్చజెండా .ఈ నెల 17వ తేదీ నుండి బదిలీ ప్రక్రియ ప్రారంభం.


మునిసిపల్ ఉపాధ్యాయులకు సాధారణ బదిలీలకు ప్రభుత్వం పచ్చజెండా .ఈ నెల 17వ తేదీ నుండి బదిలీ ప్రక్రియ ప్రారంభం.
*Municipal Teachers General transfers as per GO 507 schedule released by DMA AP Vide circular proceedings no ROC. 11021/31/2018 Dated 10-1-2019 Teachers shall b relieve on 23-4-2019 I;e; last working day of this academic year*
మరింత సమాచారం కోసం క్రింది లింక్ క్లిక్ చేయండి. Download proceedings click here.

No comments:

Post a comment